Доживотно учење

Леонардо да Вични - Контакт семинар во Велика Британија

16 април е краен рок за доставување апликации за Леонардо да Винчи контакт семинарот во Велика Британија.

Повеќе...

Комениус - Контакт семинар во Хершинг, Германија

04 јуни 2012 е краен рок за доставување апликации за Комениус контакт семинарот во Хершинг, Германија. 

Повеќе...

Резултати од повикот за Комениус - Обука на работно место (прв рок) 2012

Резултати од повикот за Комениус - Обука на работно место (прв рок) 2012 во склоп на Програмата доживотно учење за Република Македонија на следниот линк

Резултати од повикот за Грундвиг - Обука на работно место (прв рок)

Резултати од повикот за Грундвиг - Обука на работно место 2012 во склоп на Програмата доживотно учење за Република Македонија на следниот линк