Грундтвиг работилници

Работилниците им овозможуваат иновативно мултилатерално учење на возрасните на следниве теми:

  • визуелни уметности, музика, креативност, математичка писменост, наука, и други вештини кои не зависат во голема мера од јазичните вештини
  • учење јазици
  • дискусиони групи за прашања од ЕУ интерес
  • активно граѓанство и интеркултурен дијалог
  • друго.

Каталог со одобрени работилници ќе биде подготвен и ставен на располагање на учесниците. Организаторите се поканети масовно да ја промовираат работилницата која планираат да ја спроведуваат. Возрасните ученици кои сакаат да се вклучат во работилницата, се пријавуваат директно кај организаторот. Онаму каде што е тоа можно, приоритет им е даден на возрасни лица од ранливи социјални групи.  

Организација организатор може да биде секоја организација/институција која обезбедува можности за образование на возрасни. Учесник во работилницата може да биде секое возрасно лице од земја учесничка во ЛЛП. 

Оваа активност е децентрализирана. Апликациите и придружните документи се поднесуваат до Националната Агенција.