Комениус новости

Европска Комениус-еТвининг конференција: Училишните лидери дискутираат како да ја искористат помошта од ЕУ за развој на училиштата

100 училишни лидери со искуство во Комениус и еТвинигнсе собраа во Вилнус, Литванија, на почетокот на октомври 2013 година за да дискутираат како ЕУ подржаните активности како што се училишните партнерства и обуката на наставниците може да бидат стратешки употребени за да се воведат позитивни промени во училиштата.

Повеќе...

еТвининг работилница за професионален развој во Германија (Фрајбург), 07-09 ноември 2013

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност резервира пет (5) места на еТвининг – Работилница за професионален развој во Германија (Фрајбург) од 07 до 09 ноември 2013 година. Организатор на настанот е Kultusministerkonferenz Pädagogischer Austauschdienst (Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich - http://www.etwinning.de/kontakt.html). Темата на настанот е „Europäische Partnerschaftsprojekte im Kindergarten und in der Grundschule: Mit Neugierde miteinander lernen“.

Повеќе...

Одржана работилница за потпрограмите Комениус и Грундвиг

На ден 16.04.2013 во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност се одржа работилница за потпрограмите Комениус и Грундвиг кои се составен дел на програмата Доживотно учење.

Повеќе...

Резултати за Комениус Подготвителни посети и Комениус Обука на работно место за 2013

Националната агенција ги објави резултатите за рокот 17 Јануари 2013 за Обука на работно место како и за рокот 31 Јануари 2013 за Подготвителни посети. 

Повеќе...

Работилница за потпрограмите Комениус и Грундвиг од програмата Доживотно учење

Во рамките на потпрограмите Комениус и Грундвиг, во април ќе се одржи работилница во просториите на Националната Агенција која ќе има за цел да ги информира корисниците за начинот на пополнување на апликациите за акцијата Обука на работно место.

Повеќе...