Контакт

Национална агенција 
за европски образовни програми и мобилност

Порта Буњаковец А2-1 МК, 1000 Скопје
Република Македонија

тел: +389 2 3109 045
факс: +389 2 3109 043
е-пошта: info@na.org.mk

 

Назначено лице за прием на лица со хендикеп и со ограничени способности е Александар Богојевски (aleksandar.bogojevski@na.org.mk, 02-3103-748) Советник во Одделение за нормативно правни дејности и административни работи.