Корисни линкови

Корисни линкови за програмата млади во акција

  • Корисни линкови каде можете да најдете повеќе информации за програмата „Млади во акција“ и за под-акцијата 1.1 Младински размени

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

http://www.na.org.mk

Европска Комисија

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html

Извршна агенција  за образование и култура

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.html

Останати линкови каде може да најдете корисни информации

http://www.action4.eu/int/youth-in-action/guide/action1/11youthexchange/index.html

http://www.facebook.com/group.php?gid=20589071544

  • Корисни линкови каде можете да најдете повеќе информации за програмата „Млади во акција“ и за акција 2 Европски волонтерски сервис

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

http://www.na.org.mk

Европска Комисија

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html

Извршна агенција  за образование и култура

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.html

САЛТО младинскиот ресурсен центар за Југоисточна Европа

http://www.salto-youth.net

Датабаза на акредитирани организации

http://ec.europa.eu/youth.evs/aod/hei_en.cfm

 

Останати линкови каде може да најдете корисни информации

http://www.action2.com

  • Корисни линкови каде можете да најдете повеќе информации за програмата „Млади во акција“ и за под-акцијата 4.3 Обука и вмрежување

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

http://www.na.org.mk

Европска Комисија

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html

Извршна агенција за образование и култура

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.html

Останати линкови каде може да најдете корисни информации

http://www.action4.eu/int/youth-in-action/guide/action4/43trainingandnetworking/index.html

http://www.salto-youth.net/seeyia/

Каде се аплицира и каде може да се добијат информации

  • Објава на повици за апликанти за пилот проекти во Националната Агенција:

Повик за аплицирање

Апликациите се доставуваат до Извршната агенција во Брисел.

Водич за апликации:

Објава на повици за апликации: