Млади во акција

Активност за градење партнерства во Млади во акција - Крушево, 16-19 декември 2013

Во периодот од 16-19 декември 2013 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во партнерство со НА од Финска и Шведска реализираше активност за градење на партнерства. Настанот се одржа во Хотел Монтана во Крушево на кој земаа учество претставници од 16 различни земји ширум Европа со времетраење од четири работни денови.

Повеќе...

Доделени се награди во рамките на ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА МЛАДИТЕ на Европската Комисија

Европската Комисија ги објави добитниците на награди од програмата Млади во Акција во рамките на Европската недела на младите во чии рамки три најуспешни проекти од програмата Млади во Акција се стекнаа со награди.

Повеќе...

Одржан воведен состанок за добитниците на грант од Програмата „Млади во акција“

На ден 10.06.2013 година во просториите на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност се одржа воведен состанок за добитниците на грант од Програмата „Млади во акција“, (добитници на грант од првиот рок (1 февруари ) во 2013 година, во рамките на „Повикот за апликации 2013“ јавно објавен.

Повеќе...

Резултати за програмата Млади во акција - трет рок 2012

Националната агенција ги објави резултатите за рокот 01 октомври 2012 за акциите Младински размени и Европски волонтерски сервис во рамките на програмата Млади во акција.

Повеќе...

Годишни приоритети за програмата Млади во акција

Генeралниот Директорат за Образование и Култура ги објави годишните приоритети за програмата „Млади во акција“ за 2013.

Повеќе...