Млади во акција

Повик за поднесување на апликации за учество на меѓународниот семинар за програмата Млади во акција

Објавен е повикот за поднесување на апликации за учество на меѓународниот семинар од програмата Млади во акција што ќе се одржи од 12 до 14 декември 2012 во Скопје.

Повеќе...

Јавен повик за контакт точки за програмaта Млади во акција

Врз основа на Решение бр. 02-414/1 од 04.07.2012 г. донесено од Директорот, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува Јавен повик за Контакт точки за програмата Млади во акција

Повеќе...

Резултати од повикот за програмата Млади во акција (прв рок)

Резултатите од повикот за програмата Млади во акција 2012 (прв рок) за Република Македонија ...

Повеќе...

Информативни денoви за програмата „Млади во акција“

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на 24, 25 и 26 јануари 2012 година со почеток во 11.00 ч. во просториите на Националната Агенција ќе одржи 3 информативни денови за програмата „Млади во акција“ на Европската Комисија.

Повеќе...