Новости

Еразмус чартери за новата програма Еразмус + 2014-2020 година

Извршната агенција за образование, култура и аудивизуелни политики при Европската комисија ги објави носителите на Еразмус универзитетски повелби – Еразмус чартери за новата програма Еразмус + 2014-2020 година.

Повеќе...

Резултати за потпрограмата ЕРАЗМУС за 2013 година

Националната агенција ги објави резултатите за потпрограмата ЕРАЗМУС за 2013 година. Резултатите можете да ги најдете на следниот линк.

Повеќе...

Објавен е образецот за финалниот извештај за ЕРАЗМУС - договорна година 2012

Универзитетите корисници на грантови од потпрограмата ЕРАЗМУС за академската 2012/2013 година потребно е да достават финален извештај најдоцна до 15 ноември 2013. Извештајот се доставува до Националната агенција,  образецот за финалниот извештај може да го превземат од следниот линк.

Повеќе...

1st International Week “ENCOUNTERING THE ERASMUS + (2014-2020) - SHARING ERASMUS EXPERIENCES

tl_files/docs/images/ERA/baner_erasmus_2013.JPG

Дополнување за повикот за ЕРАЗМУС Повелба 2014-2020

Сите Високообразовни институции од Р. Македонија кои сакаат да користат средства од Програмта Еразмус во периодот 2014 – 2020 треба да аплицираат на отворениот повик за Еразмус Универзитетска Повелба. Со добивање на Еразмус повелбата тие обезбедуваат можност нивните студенти да поминат дел од нивните студии во некој друг Еразмус Универзитет или наставниот и ненаставниот персонал да има престој за наставен ангажман во некоја Еразмус партнерска институција од земјите членки на Европската Унија.

Повеќе...