Новости

Резултати за потпрограмата ГРУНДВИГ акција Посети и Размени 2013 - до 01 август 2013

Националната агенција ги објави резултатите за 2013 година (заклучно со 01 август 2013) за Грундвиг  Посети и Размени. Резултатите можете да ги најдете на следниот линк.

Повеќе...

Резултати за Грундвиг Обука на работно место 2013

Националната агенција ги објави резултатите за вториот рок за 2013 година (30 април 2013) за Грундвиг Обука на работно место. 

Повеќе...

Резултати за Грундвиг Подготвителни посети и Грундвиг Обука на работно место

Националната агенција ги објави резултатите за рокот 17 Јануари 2013 за Обука на работно место како и за рокот 31 Јануари 2013 за Подготвителни посети. 

Повеќе...

Резултати од повикот за Грундвиг - Обука на работно место (втор рок)

Резултати од повикот за Грундвиг - Обука на работно место - втор рок 2012 во рамките на Програмата доживотно учење за Република Македонија на следниот линк.

Презентација на Грундвиг, Студиски посети и Леонардо да Винчи на Филозофски факултет Скопје

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на ден 20.03.2012 година со почеток во 15:00 часот во просториите на Филозофскиот Факултет во Скопје ќе одржи информативен ден за програмите Грундвиг, Леонардо Да Винчи и Студиски посети. Целта на инфо денот е информирање на граѓаните за можностите кои ги нудат програмите Грундвиг, Леонардо Да Винчи и Студиски посети како и начинот на аплицирање,придобивката од програмите како и критериуми за користење на програмите кои ги менаџира НАЕОПМ.