Годишни приоритети за програмата Млади во акција

14-01-2013 11:03

Генeралниот Директорат за Образование и Култура ги објави годишните приоритети за програмата „Млади во акција“ за 2013. Истите можете да ги најдете на следниот линк.

Назад