Резултати за потпрограмата ГРУНДВИГ акција Посети и Размени 2013 - до 01 август 2013

04-12-2013 14:38

Националната агенција ги објави резултатите за 2013 година (заклучно со 01 август 2013) за Грундвиг  Посети и Размени. Резултатите можете да ги најдете на следниот линк.

Назад