Резултати за Студиски посети за втор рок (22 јули - 15 октомври) 2013 година

24-12-2013 11:22

Резултати од повикот за Студиски посети - мобилност (втор рок) 2013 во склоп на Програмата доживотно учење за Република Македонија се достапни на следниот  линк.

Назад