Повици за аплицирање

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АПЛИКАЦИИ 2013-2014 ЗА АКЦИЈАТА СТУДИСКИ ПОСЕТИ

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува известввање за аплицирање за акцијата Студиски посети 2013-2014.

Ќе има два рока за аплицирање:

Прв рок за алицирање за Студиски Посети ќе се однесува на посети од Септември 2013 до Фебруари 2014:
Почеток на рок за аплицирање:     8 Фебруари 2013
Краен рок за аплицирање:              28 Март 2013


Втор  рок за аплицирање за Студиски Посети ќе се однесува на посети од Март 2014  до Јуни 2014:
Почеток на рок за аплицирање:            22 Јули 2013
Краен рок за аплицирање во:             15 Октомври 2013

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ја објавува Програмата  2013-14 за акцијата Студиски Посети. 

Апликацискиот формулар може да го најдете на следниов линк http://studyvisits.cedefop.europa.eu/Manager/AppForm/App_ins.asp?per_id=2462&lang=EN

Пред пополнување на формуларите, Ве молиме  внимателно да го прочитате Водичот за апликанти. и Каталогот 2013-2014 во кој што се објавени посетите од акцијата Студиски посети.
Апликациите се пополнуваат задолжително на јазикот на посетата наведена во апликацијата.

 

 

ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ 2012-13 ЗА АКЦИЈАТА СТУДИСКИ ПОСЕТИ

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува повик за аплицирање за акцијата Студиски посети 2012-2013.

Рокови за аплицирање:

Прв рок за алицирање за Студиски Посети ќе се однесува на посети од Септември  до Фебруари 2013:
Почеток на рок за аплицирање:     9 Фебруари 2012
Краен рок за аплицирање:         30 Март 2012 


Втор  рок за аплицирање за Студиски Посети ќе се однесува на посети од Март 2013  до Јуни 2013:
Почеток на рок за аплицирање:            23 Јули 2012
Краен рок за аплицирање во:             12 Октомври 2012

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ја објавуваПрограмата  2012-13 за акцијата СтудискиПосети. 

Апликацискиот формулар може да го најдете на следниов линк http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=8113&scid=74&artlang=EN

Пред пополнување на формуларите, Ве молиме  внимателно да го прочитате водичот за апликанти DOC PDF.  
Апликациите се пополнуваат задолжително на јазикот на посетата наведена во апликацијата.

 

ОБЈАВУВАЊЕ НА ВТОР РОК ЗА АПЛИКАЦИИ 2012-13 ЗА АКЦИЈАТА СТУДИСКИ ПОСЕТИ

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува втор рок за аплицирање за акцијата Студиски посети 2012-2013.

Втор  рок за аплицирање за Студиски Посети ќе се однесува на посети од Март 2013  до Јуни 2013:

Почеток на рок за аплицирање:            23 Јули 2012
Краен рок за аплицирање во:               12 Октомври 2012

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ја објавува Програмата  2012-13 за акцијата СтудискиПосети.

Апликацискиот формулар може да го најдете на следниов линк http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=8113&scid=74&artlang=EN

 

Пред пополнување на формуларите, Ве молиме  внимателно да го прочитате водичот за апликанти DOC PDF.  
Апликациите се пополнуваат задолжително на јазикот на посетата наведена во апликацијата.

Затворен вториот рок за Студиски посети 2012/13

Повикот за аплицирање за Студиски посети кои ќе се одвиваат помеѓу март и јуни 2013 е затворен. Во моментов Националните Агенции од земјите учеснички го спроведуваат процесот на селекција на кандидати. Кандидатите ќе бидат информирани за резултатите од селекцијата на Националната Агенција најкасно до јануари 2013.

Следниот повик за аплицирање ќе започне во февруари 2013 за посети кои  ќе се одвиваат помеѓу септември 2013 и фебруари 2014.