Одржан воведен состанок за добитниците на грант од Програмата „Млади во акција“ – 10 јуни 2013

Одржан воведен состанок за добитниците на грант од Програмата „Млади во акција“ – 10 јуни 2013
IMG 6792.JPG
IMG 6796.JPG
IMG 6800.JPG

Назад