Студиски посети

Резултати за Студиски посети за втор рок (22 јули - 15 октомври) 2013 година

Резултати од повикот за Студиски посети - мобилност (втор рок) 2013 во склоп на Програмата доживотно учење за Република Македонија се достапни на следниот  линк.

Повеќе...

Работилница за акцијата Студиски посети во склоп на програмата Доживотно учење - август 2013

Во рамките на акцијата Студиски посети во склоп на програмата за “Доживотно Учење” , во август ќе се одржи работилница во просториите на Националната Агенција која ќе има за цел да ги информира корисниците за начинот на пополнувањето на апликациjaта за Студиски посети.

Повеќе...

15 октомври 2013 е втор краен рок за аплицирање за акцијата Студиски посети!

15 октомври 2013 е втор краен рок за аплицирање за акцијата Студиски посети!
Објавен е вториот рок за аплицирање за акцијата Студиски посети
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува втор рок за аплицирање за акцијата Студиски посети 2013-2014.

Повеќе...

Работилница за акцијата Студиски посети во склоп на програмата Доживотно учење

Во рамките на акцијата Студиски посети во склоп на програмата за “Доживотно Учење” , во март ќе се одржи работилница во просториите на Националната Агенција која ќе има за цел да ги информира корисниците за начинот на пополнувањето на апликациjaта за Студиски посети.

Повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АПЛИКАЦИИ 2013-2014 ЗА АКЦИЈАТА СТУДИСКИ ПОСЕТИ

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува известввање за аплицирање за акцијата Студиски посети 2013-2014.

Ќе има два рока за аплицирање:

Прв рок за алицирање за Студиски Посети ќе се однесува на посети од Септември 2013 до Фебруари 2014:
Почеток на рок за аплицирање:     8 Фебруари 2013
Краен рок за аплицирање:              28 Март 2013

Повеќе...