Студиски посети

Затворен вториот рок за Студиски посети 2012/13

Повикот за аплицирање за Студиски посети кои ќе се одвиваат помеѓу март и јуни 2013 е затворен. Во моментов Националните Агенции од земјите учеснички го спроведуваат процесот на селекција на кандидати. Кандидатите ќе бидат информирани за резултатите од селекцијата на Националната Агенција најкасно до јануари 2013.

Следниот повик за аплицирање ќе започне во февруари 2013 за посети кои  ќе се одвиваат помеѓу септември 2013 и фебруари 2014.

Резултати за Студиски посети за втор рок (23 јули - 12 октомври) 2012 година

Резултати од повикот за Студиски посети - мобилност (втор рок) 2012 во склоп на Програмата доживотно учење за Република Македонија на следниот  линк.

12 октомври 2012 е втор краен рок за аплицирање за акцијата Студиски посети!

Објавен е вториот рок за аплицирање за акцијата Студиски посети

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува втор рокза аплицирање за акцијата Студиски посети 2012-2013.

Втор  рок за аплицирање за Студиски Посети ќе се однесува на посети од Март 2013  до Јуни 2013:

Почеток на рок за аплицирање:            23 Јули 2012
Краен рок за аплицирање во:               12 Октомври 2012

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ја објавува Програмата 2012-13 за акцијата СтудискиПосети.

Апликацискиот формулар може да го најдете на следниов линк http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=8113&scid=74&artlang=EN  

Пред пополнување на формуларите, Ве молиме  внимателно да го прочитате водичот за апликанти DOC PDF.  
Апликациите се пополнуваат задолжително на јазикот на посетата наведена во апликацијата.

ОБЈАВУВАЊЕ НА ВТОР РОК ЗА АПЛИКАЦИИ 2012-13 ЗА АКЦИЈАТА СТУДИСКИ ПОСЕТИ

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност објавува втор рок за аплицирање за акцијата Студиски посети 2012-2013.

Втор  рок за аплицирање за Студиски Посети ќе се однесува на посети од Март 2013  до Јуни 2013:

Почеток на рок за аплицирање:            23 Јули 2012
Краен рок за аплицирање во:               12 Октомври 2012

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ја објавува Програмата  2012-13 за акцијата СтудискиПосети.

Апликацискиот формулар може да го најдете на следниов линк http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=8113&scid=74&artlang=EN

tl_files/galerija/bg_cedefopLogo.gif 

Пред пополнување на формуларите, Ве молиме  внимателно да го прочитате водичот за апликанти DOC PDF.  
Апликациите се пополнуваат задолжително на јазикот на посетата наведена во апликацијата.

Резултати за Студиски посети за прв рок (9 фебруари - 30 март) 2012 година

Резултати од повикот за Студиски посети - мобилност (прв рок) 2012 во склоп на Програмата доживотно учење за Република Македонија на следниот  линк.